Twój Żłobek

blog parentingowy dla ciebie i twojej pociechy

stres dziecka
zdrowie

Stres psychiczny dziecka w żłobku

Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe w jego rozwoju. Właśnie dlatego nie powinniśmy im w tym czasie fundować żadnych traumatycznych przeżyć bowiem z całą pewnością odbiją się one na całym ich życiu. Nie jest jednak powiedziane, że traumą taką ma być dla malucha pobyt w żłobku.

Placówki, które funkcjonują dzisiaj w Polsce znacznie różnią się od tych sprzed lat. Wpływ na to mają głównie wyraźnie określone normy i standardy, jakie musi spełniać dana placówka, by móc pełnić funkcję opiekuńczą i edukacyjno wychowawczą nad maluchami, do ukończenia przez nie trzeciego roku życia.

Stres psychiczny związany z pójściem do żłobka będzie dla dziecka tym większy, jeśli obiekt nie będzie spełniał jego oczekiwań. Wiadomo natomiast, że okres adaptacyjny jest dla większości maluchów dużym przeżyciem. To przecież sytuacja, w której dziecko jest po raz pierwszy pozostawione poza domem i to bez rodziców.

Pamiętajmy natomiast, że zatrudniana obecnie w żłobkach kadra, to zespół wysoce wykwalifikowanych opiekunek, które doskonale wiedzą, jak przezwyciężyć ten pierwszy stres i sprawić, by dziecko nie przeżyło w związku z pobytem w żłobku żadnej traumy. Wiele również zależy od rodziców, którzy powinni przygotować dziecko do pobytu poza domem.

Najlepiej wybierać placówki, w których pobyt dziecka przebiega w jak najmniej licznych grupach – optymalnie jest, gdy opiekunki mają pod stałą opieka nie więcej niż 8 maluchów. Dzięki temu mogą odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego dziecka i wpływać właściwie na ich indywidualny rozwój.

Sam stres związany z pójściem do żłobka będzie niwelowany poprzez wdrożenie kilku prostych zasad. Dziecko nie powinno być od razu zostawione w placówce na wiele godzin, należy raczej stopniowo wydłużać czas jego pobytu w żłobku. Warto, by zabrało ze sobą ulubioną zabawkę, bo wtedy będzie czuło się bezpiecznie. Zanim jeszcze po raz pierwszy zostanie bez obecności rodziców, powinno dobrze znać obiekt – warto wybrać się z dzieckiem na kilka wycieczek do żłobka, pozwolić mu pobawić się na dostępnym placu zabaw, zwiedzić salę i inne pomieszczenia w budynku oraz zapoznać z opiekunkami, które będą odpowiedzialne za jego bezpieczny pobyt w placówce.