Twój Żłobek

blog parentingowy dla ciebie i twojej pociechy

streszczenie_lalka
nauka i zabawa

Streszczenie „Lalki” Bolesława Prusa

„Lalka” to powieść polskiego pisarza Bolesława Prusa, napisana w latach 1887-1889, uważana za jeden z najważniejszych utworów w polskiej literaturze. Opowiada historię Stanisława Wokulskiego, człowieka sukcesu z burzliwą przeszłością, którego losy stanowią tło do przedstawienia złożonych realiów społecznych i ekonomicznych II połowy XIX wieku.

Wokulski, początkowo sklepikarz, po udziale w powstaniu styczniowym i zesłaniu na Sybir, dorabia się majątku i zostaje współwłaścicielem domu towarowego Mincel i Rzecki w Warszawie. Mimo sukcesu ekonomicznego, Wokulski nie jest spełniony. Jest zakochany w pięknej, ale powierzchownej arystokratce, Izabeli Łęckiej, której zafascynowanie zachodnią kulturą i ignorancją wobec polskiej rzeczywistości Wokulski krytykuje, ale której pragnie udowodnić swoją wartość.

Wokulski podejmuje wielkie wysiłki, aby zdobyć względy Izabeli, w tym kupuje zamek w Żebraku, licząc na to, że zdobędzie jej serce przez demonstrację swojego majątku. Ale Izabela, niewrażliwa na jego uczucia, uważa go za handlarza poniżej jej klasy społecznej. W międzyczasie, Wokulski prowadzi działalność filantropijną, pomaga młodemu wynalazcy, inżynierowi Ochockiemu, i zbliża się do niezależnej Rzeckiego, która reprezentuje zupełnie inne wartości niż Izabela.

Na koniec powieści, po wielu rozczarowaniach, Wokulski zniknął. Przypuszcza się, że zginął, ale jego los pozostaje niejasny.

„Lalka” to nie tylko historia o niespełnionej miłości, ale także krytyczna analiza społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku. Przez losy Wokulskiego, Prus zarysowuje konflikt między wartościami materialnymi a duchowymi, między nowoczesnością a tradycją, i między różnymi klasami społecznymi.

Utwór ten jest ważny nie tylko ze względu na jego głęboki portret psychologiczny bohatera, ale także z powodu jego realistycznego i skomplikowanego przedstawienia społeczeństwa polskiego w okresie industrializacji i modernizacji. „Lalka” to powieść, która nie traci na aktualności, ponieważ porusza uniwersalne pytania o wartości, status społeczny, miłość i sens życia.